Đề thi chọn lọc

Chọn đề thi
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
11 foto 77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 16 95.63 % (5518 / 5770) 16337
12 foto 173792 - Nguyễn Quang Huy 1 16 97.86 % (5863 / 5991) 16280
13 foto 180856 - nguyentieuman 16 82.86 % (6823 / 8234) 16184
14 foto 62588 - Nguyen Van Khai 16 90.71 % (5606 / 6180) 16152
15 foto 38650 - jurself 15 81.93 % (6199 / 7566) 15741
16 foto 207578 - Event Horizon 15 93.61 % (5814 / 6211) 15522
17 foto 271775 - Tangocbichphuong2003 14 94.57 % (6059 / 6407) 14545
18 foto 126370 - hoangtubongdem 14 89.03 % (5453 / 6125) 14411
19 foto 96229 - Công Thành Ngô 14 91.95 % (4396 / 4781) 14055
20 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 13 91.44 % (5333 / 5832) 13898