Đề thi chọn lọc

Chọn đề thi
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Level Tỉ lệ đúng Tổng điểm
1 foto 234542 - Thắng 28 80.03 % (13091 / 16358) 28431
2 foto 146629 - rác rưởi 23 99.45 % (8528 / 8575) 23251
3 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 22 85.32 % (8850 / 10373) 22793
4 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 20 95.99 % (7042 / 7336) 20020
5 foto 179903 - Dương Tấn Phước 18 83.07 % (7280 / 8764) 18574
6 foto 33917 - Phan Văn Đức 18 88.17 % (7105 / 8058) 18483
7 foto 141130 - hien nguyen 18 90.79 % (7275 / 8013) 18114
8 foto 148275 - Tiến Nguyễn 17 91.36 % (6368 / 6970) 17931
9 foto 118359 - ........ 16 86.96 % (6396 / 7355) 16907
10 foto 19964 - mmeocon01 16 81.35 % (6646 / 8170) 16675